Bygga hus med XNvillan

Bygga klimatsmarta hus med XNvillan

Att bygga med XNvillan ska vara en positiv och trygg upplevelse där vi tillsammans med er skapar ett unikt hem. Ett hem där driftkostnaden är låg och komforten hög. Hos oss är du med och påverkar under hela byggprocessen och som rådgivare, bollplank och informatörer har du oss på XNvillan.

Entreprenad

XNvillan kan du bygga med en delad entreprenad eller med generalentreprenad. Dessa entreprenadformer ger dig stora möjligheter att själv påverka utförandet av ditt hus under hela byggprocessen. Du har möjlighet att göra vissa arbeten själv och får en bra överblick när ditt unika hus växer fram. Du slipper att göra alla val av kakel och klinker med mera redan på ritbordet och du håller också nere kostnaderna för byggnationen.

I vårt kontaktnät finns det många duktiga entreprenörer som väl känner till vårt byggsystem. Har ni egna kontakter går det precis lika bra. Vi är alltid behjälpliga vid upphandling och upprättandet av entreprenadval. Entreprenadkontraktet ska vara upprättat enligt ABS09.


Delad entreprenad - om du vill göra vissa delar själv

Flera entreprenadkontrakt med olika entreprenörer och ett avtal på husleveransen. I denna entreprenadform utses ofta snickaren som samordningsansvarig och ser till att bygget håller tidplanen.


Generalentreprenad - om du vill ha nyckelfärdigt hus

Ett entreprenadkontrakt med en generalentreprenör, ett avtal på husleveransen. En generalentreprenad är en form av totalentreprenad. Den så kallade generalentreprenören är ansvarig för byggnationen och handlar upp övriga entreprenörer, så kallade underentreprenörer.

 

En XNvilla är energisnålt hus med hög kvalitet. Med dagens nya teknik och med våra professionella hantverkare bygger vi energisnåla och energieffektiva hus som sänker dina driftskostnader och som du kan bo i med gott samvete. Vi arbetar på ett miljömedvetet sätt men naturliga material utan att rubba på varken kvalitet, design eller komfort.

 

Process:

1 Som ett första steg i processen träffar ni en representant från XNvillan. På mötet går vi igenom era önskemål och idéer, tomtens förutsättningar, leveransomfattning, budget för husbyggnationen mm. Tillsammans tar vi sedan fram en skiss på eran XNvilla.

 

2 Utifrån skissen får ni sedan en offert på husleveransen och en produktionskostnadskalkyl för den totala husbyggnationen. När vi kommit överens om pris och skrivit avtal gör vi klart alla handlingar för att kunna lämna in en ansökan om bygglov till kommunen. Till bygglovsansökan ska ni även besluta om en vilken kontrollansvarig ni ska anlita. Kontrollansvarig hjälper er bl.a. med framtagning av kontrollplan.

 

3 Under tiden som bygglovet behandlas på kommunen handlas entreprenaden för byggnationen upp och ett entreprenadkontrakt upprättas. Nu börjar det också bli tid att fundera på slutligt val av inredning som kök, elartiklar, vvs-material, golv, med mera.

4 När bygglovet är klart kallas ni och er kontrollansvarig till kommunen för byggsamrådsmöte/uppstartsmöte. Ett färdigställandeskydd ska vara tecknad innan byggstart. Denna försäkring tecknas på entreprenadskontraktet, XNvillan kan hjälpa er med detta.

5 När bygglov är klart tecknas en tillverknings- och leveransorder (ToLo), där alla ändringar på ritningar och leveransomfattning som skett efter avtalsskrivning ska vara införda. Ett ToLo underlag skrivs på och en preliminär leveransvecka bekräftas av XNvillan. En tid bokas för er att träffa vår köksleverantör som ritar upp ert kök och ni väljer luckor, bänkskivor och knoppar.

6 Projekteringen av ert hus börjar och alla tillverkningsritningar tas fram som grund, vvs, ventilation. En el-ritning enligt svensk standard skickas till er så ni har möjlighet att justera placering av uttag och om ni önskar, göra tillval på spotlights och fler uttag. XNvillan vill nu också ha intyg på att ni har säkerhet för era betalningar.

7 Entreprenören börjar schakta på tomten, dränerar, lägger avlopps- och vattenrör, sätter kantelement, isolerar och gjuter slutligen grunden. För dessa arbeten måste det finnas tillgång av el och vatten på byggplatsen.

8 Huset levereras från fabriken och monteras av entreprenören, som även har samordningsansvaret och tar emot allt material som levereras från XNvillan. Byggmöten hålls med jämna mellanrum på byggplatsen med entreprenören för att kontrollera att arbetet flyter på som det ska.

9 Ca 15-20 veckor har gått från att huset levererades och är nu färdigt för slutbesiktning. En opartisk besiktningsman och alla berörda parter kallas. Efter godkänd besiktning är huset nu färdigt för möblering och inflyttning. När ev. besiktningspunkter är åtgärdade och kontrollplanen är komplett skickar kontrollansvarig det till kommunen som utfärdar ett slutbevis på att byggnationen är avslutad.

10 Du kan nu flytta in i din XNvilla. 

Vi berättar gärna mer om möjligheterna med XNvillan

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig.