Hållbart boende

Hållbart boende

Vi på XNvillan har inriktning och specialkunskap om att bygga lågenergihus med miljövänliga och sunda klimatskal - utan att ge avkall på design och boendekomfort. Här hittar du information om varför ett miljösmart boende för oss på XNvillan är en självklarhet.

Lågenergihus

Våra hus uppfyller Boverkets byggregler för energikrav, vilket då är att en byggnad inte får använda mer än ett visst antal kilowattimmar primärenergi per kvadratmeter och år. Gällande energikrav ligger på 55kwh/m2 där då en XNvilla drar cirka 50% mindre energi än det kravet.

Väggar och tak isoleras med cellulosa, vilket gör klimatskalet både fuktsäkert och sunt. Våra hus har en högeffektiv till- och frånluftsventilation som tar tillvara på den varma frånluften och samtidigt skapar ett komfortabelt boende genom en förvärmd tilluft. Uppvärmning sker med liten mark-/bergvärmepump via golvvärmen.

Passivhus

Ett passivhus är enkelt förklarat ett energisnålt hus som återanvänder energi istället för att låta den gå förlorad. För att få till ett passivhus krävs tittar man bland annat på husets placering i förhållande till väderstreck, antal fönster och sammanlagda ytor i huset.

Vi är certifierad passivhusdesigner och hos PHI (Passivhusinstitutet) finns det över 20.000 byggda passivhus som referens och ett certifieringssystem med allt från byggkomponenter till projektörer. Vi är även medlem i Feby (Forum för Energieffektivt Byggande), vilket är den svenska tolkningen för hur passivhus ska byggas.

Nollenergihus och Plusenergihus

För att klassas som ett nollenergihus ska byggnaden, utöver att uppfylla kraven för ett passivhus, inte använda mer energi under året än vad som själv tillförs. Energitillförseln kan då vara genom solvärme, värmepump och solceller.

Sedan finns något som heter plusenergihus. Även här ska en byggnad först uppfylla kraven för ett passivhus, men sedan i motsats till nollenergihus är plusenergihus en byggnad som producerar mer energi än vad det gör av med.

Hur ett passivhus fungerar

Hur ett passivhus fungerar

Byggstandard för ett passivhus är energieffektivt, komfortabelt, ekonomiskt och samtidigt miljövänligt. Här ser du hur ett passivhus tar tillvara på naturens möjligheter att alstra och lagra energi.

Sunda hus

Som seriös leverantör är det vårt ansvar är att se till att du får ett genomtänkt hus, med allt vad det innebär i fråga om rätt material och ett hälsofrämjande tänkande. Vi gör rätt från början, så att du och din familj kan känna er trygga.

  • Värmeskydd på vintern Värmeskydd på vintern
  • Skydd mot hetta på sommaren Skydd mot hetta på sommaren
  • Bullerskydd Bullerskydd
  • Diffusionsöppenhet Diffusionsöppenhet
  • Lufttäthet Lufttäthet
  • Bra inomhusklimat Bra inomhusklimat
  • Brandskydd Brandskydd
  • Hållbart och miljövänligt Hållbart och miljövänligt
Allergivänliga hus

Allergivänliga hus

I XNvillans hus består väggar och tak av trämaterial inifrån och ut, vilket är ett naturligt material som inte avger några emissioner alls. Genom att husen har FTX-system filtreras pollen, kvalster och andra astmaframkallande och skadliga ämnen bort. Detta skapar ett hälsosamt inomhusklimat, som lämpar sig väldigt väl ifall man är allergiker.

FTX-system

FTX-system

Ventilationen i våra hus är ett FTX-system, en från- och tilluftsventilation. Det är en högeffektiv värmeväxlare som återvinner värmen ur inomhusluften och återför den via den inkommande friskluften. På så sätt blir huset energisnålt samtidigt som det bidrar till en tillfredsställande luftomväxling.

Cellulosaisolering

Cellulosa är ett miljövänligt och tätt material som isolerar effektivt tack vare de enastående låga inre luftrörelserna (naturlig konvektion) i cellulosan. Det bidrar även till bra isoleringsvärde, värmemotstånd och ljudisolering samt att det brinner inte utan förkolnar och skyddar konstruktionen och dig. 

Cellulosaisolering som är en återvunnen produkt är ett självklart val för oss, då det krävs cirka 8 gånger mer energi att framställa mineralull än cellulosaisolering. Detta bidrar till att våra hus andas, och risken för fukt- och mögelskador är obefintlig då konstruktionen kan torka åt båda håll.

Diffusionsöppet

Ett behagligt inomhusklimat uppnås när ett hus ”andas” och fuktigheten ligger relativt jämnt på 50%. Vi har valt bort en diffusionstät konstruktion med plastfolie och mineralullsisolering, och använder istället en diffusionsöppen ångbroms tillsammans med cellulosaisolering. Cellulosa är en naturlig träprodukt som fungerar som en fuktbuffert - ger ifrån sig fukt om den relativa luftfuktigheten är för låg och tar åt sig om den är för hög. Denna process sker helt naturligt eftersom alla naturmaterial eftersträvar jämnvikt.

Miljömärkning

Vi strävar alltid mot att våra hus uppfyller de krav och kriterier som de olika certifierings- och miljöbedömningssystem har, exempelvis Svanen, Basta och Sunda hus. Vi möter även de krav som Miljöbyggnad, som ägs och utvecklas av Sweden Green Building Council, har. Det är en svensk miljöcertifiering som verkar för bra miljöer att leva, arbeta och leka i. Miljöbyggnad gör noggranna byggnadskontroller där olika mätinstrument säkerställer energianvändning, innemiljö och material för att byggnaden ska vara bra för dig och miljön.

Bygga miljösmart

Bygga miljösmart

Hur tänker vi om att bygga miljösmart?

Ta reda på mer