Bygga hus steg för steg

Bygga hus -
steg för steg

Funderar du på hur det går till att bygga ett klimatsmart hus med XNvillan? Här berättar vi om hur din resa kan se ut - ända från idé till färdigt drömhus!

Boka in ett möte med oss

Boka in ett möte med oss

Som ett första steg i processen träffar ni en representant från XNvillan. På mötet går vi igenom era önskemål och idéer, tomtens förutsättningar, leveransomfattning, budget för husbyggnationen mm. Tillsammans tar vi sedan fram en skiss på er XNvilla.

Vi tar fram en offert

Vi tar fram en offert

Utifrån skissen får ni sedan en offert på husleveransen och en produktionskostnadskalkyl för den totala husbyggnationen. När vi kommit överens om pris och skrivit avtal gör vi klart alla handlingar för att kunna lämna in en ansökan om bygglov till kommunen. Till bygglovsansökan ska ni även besluta om en vilken kontrollansvarig ni ska anlita. Kontrollansvarig hjälper er bl.a. med framtagning av kontrollplan.

Gör era inredningsval

Gör era inredningsval

Under tiden som bygglovet behandlas på kommunen handlas entreprenaden för byggnationen upp och ett entreprenadkontrakt upprättas. Nu börjar det också bli tid att fundera på slutligt val av inredning som kök, elartiklar, vvs-material, golv, med mera.

Möte med kommunen

Möte med kommunen

När bygglovet är klart kallas ni och er kontrollansvarig till kommunen för byggsamrådsmöte/uppstartsmöte. Ett färdigställandeskydd ska vara tecknad innan byggstart. Denna försäkring tecknas på entreprenadskontraktet, XNvillan kan hjälpa er med detta.

Tillverknings- och leveransorder

Tillverknings- och leveransorder

När bygglov är klart tecknas en tillverknings- och leveransorder (ToLo), där alla ändringar på ritningar och leveransomfattning som skett efter avtalsskrivning ska vara införda. Ett ToLo underlag skrivs på och en preliminär leveransvecka bekräftas av XNvillan. En tid bokas för er att träffa vår köksleverantör som ritar upp ert kök och ni väljer luckor, bänkskivor och knoppar.

Projektering

Projektering

Projekteringen av ert hus börjar och alla tillverkningsritningar tas fram som grund, vvs, ventilation. En el-ritning enligt svensk standard skickas till er så ni har möjlighet att justera placering av uttag och om ni önskar, göra tillval på spotlights och fler uttag. XNvillan vill nu också ha intyg på att ni har säkerhet för era betalningar.

Bygget startar

Bygget startar

Entreprenören börjar schakta på tomten, dränerar, lägger avlopps- och vattenrör, sätter kantelement, isolerar och gjuter slutligen grunden. För dessa arbeten måste det finnas tillgång av el och vatten på byggplatsen.

Husleverans

Husleverans

Huset levereras från fabriken och monteras av entreprenören, som även har samordningsansvaret och tar emot allt material som levereras från XNvillan. Byggmöten hålls med jämna mellanrum på byggplatsen med entreprenören för att kontrollera att arbetet flyter på som det ska.

Efter cirka 20 veckor från husleverans är det dags för inflytt!

Efter cirka 20 veckor från husleverans är det dags för inflytt!