Miljösmarta lågenergihus

Vi gör det möjligt för människor att ha råd med ett hälsosamt boende och samtidigt värna om det allra viktigaste på vår jord - vår miljö.

Våra hus Hållbart boende

Tanke och omtanke

Det finns en tanke bakom XNvillan – och en omtanke. Vi grundade företaget för att vi ville ge alla människor möjligheten att bygga sitt drömhus och samtidigt ta sitt miljöansvar genom att bygga för framtiden med ny teknik och nya material.

Lågenergihus som tilltalar

Lågenergihus som tilltalar

Vi vet vad som är viktigt för dig som ska bygga hus och utgår helt från det. Därför får du ett sunt lågenergihus som byggs av naturliga material, utan att ge avkall på vare sig design eller boendekomfort.

Läs mer
Klimatsmarta hus med låga driftskostnader

Klimatsmarta hus med låga driftskostnader

XNvillan har ett av marknadens mest energieffektiva klimatskal. Med vårt byggkonceptet får du ett unikt klimatskal som ger dig ett mycket energieffektivt boende och dessutom ett miljövänligt och sunt hus med låga driftkostnader.

Läs mer
Våra hus

Våra hus

Alla hus kan bli en XNvilla oavsett stil, storlek eller smak. Tillsammans skapar vi ett trivsamt och miljösmart hem. Titta igenom våra typhus och se ifall någon passar den typ du vill att ditt drömhus har.

Läs mer

#xnvillan på Instagram

System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. ---> System.Net.Sockets.SocketException: An existing connection was forcibly closed by the remote host
  at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Net.ConnectStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
  at System.IO.StreamReader.ReadBuffer()
  at System.IO.StreamReader.ReadToEnd()
  at Skybrud.Social.Http.SocialHttpResponse.get_Body()
  at Skybrud.Social.Http.SocialHttpResponse.GetBodyAsJson()
  at Skybrud.Social.Instagram.Responses.InstagramRecentMediaResponse.ParseResponse(SocialHttpResponse response)
  at Skybrud.Social.Instagram.Endpoints.InstagramUsersEndpoint.GetRecentMedia(Int64 userId)
  at ASP._Page_Views_MacroPartials_Skybrud_Instagram_cshtml.Execute() in e:\inetpub\xnvillan.se\Views\MacroPartials\Skybrud Instagram.cshtml:line 29
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult)
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content)
  at umbraco.macro.LoadPartialViewMacro(MacroModel macro)
  at umbraco.macro.renderMacro(Hashtable pageElements, Int32 pageId)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(macro m, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_macro_cshtml.Execute() in e:\inetpub\xnvillan.se\Views\Partials\Grid\Editors\Macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in e:\inetpub\xnvillan.se\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20
BYGGPROCESSEN

BYGGPROCESSEN

Entreprenad och byggprocess med XNvillan

Bygga hus

Vi berättar gärna mer om möjligheterna med XNvillan

Fyll i ditt namn, e-postadress och telefon så kontaktar vi dig.