Hållbart boende

Hållbart boende
enligt XNvillan

Vi på XNvillan har inriktning och specialkunskap om att bygga lågenergihus med miljövänliga och sunda klimatskal - utan att ge avkall på design och boendekomfort.

Låt oss presentera vårt koncept.

Vårt koncept

Våra hus ska vara naturliga, både när det gäller materialval, boendemiljö och den
påverkan huset ger på sin omgivning. Vi delar in vårt koncept i tre delar - 
Komfort, Hälsa och Miljö.

Låt oss kortfattat förklara vad vi menar.

Bygga hållbart hus

Komfort

Våra hus ska vara bekväma 

 • FTX-system som återvinner inomhusluften
 • Tjocka och tunga väggar som ger en tyst inomhusmiljö
 • Skydd mot hetta på sommaren
 • Skydd mot kylan på vintern

hållbart hus

Hälsa

Våra hus ska vara hälsosamma

 • Allergivänligt tack vare FTX-systemet som filtrerar pollen
 • Diffusionsöppet vilket innebär att huset andas och minimerar risk för fukt och mögel
 • Byggt med sunda material - cellusosaisolering i väggar istället för plast

Bygga hållbart hus

Miljö

Våra hus ska vara miljövänliga

 • Byggt med återvunnet och miljövänligt material
 • Ingen plast i väggarna
 • CO2-negativt eftersom träet binder koldioxid
 • Hus som uppfyller de flesta miljömärkningarna som Svanen, Basta och Sunda Hus

Vad innebär vårt koncept i praktiken?

Här ser du en genomskärning av ett hus som är byggt enligt vårt koncept.

 

 

Vad innebär vårt koncept i praktiken?

Tjocka väggar

Tjocka väggar

De tjocka väggarna med cellulosa ger en tyst inomhusmiljö och skyddar mot hetta och kyla.

Golvvärme

Golvvärme

Golvvärmen är kopplad till bergvärmepumpe och ger en behaglig jämn temperatur i huset.

FTX-System

FTX-System

Ventilationen i våra hus är ett FTX-system, en från- och tilluftsventilation. Det är en högeffektiv värmeväxlare som återvinner värmen ur inomhusluften och återför den via den inkommande friskluften. På så sätt blir huset energisnålt samtidigt som det bidrar till en tillfredsställande luftomväxling.

Bergvärmepump

Bergvärmepump

Bergvärmepumpen tar tillvara på värmen som finns lagrad i berget på tomten. Kan också ge en naturlig kyla sommartid.

Fönster

Fönster

Energieffektiva fönster med låga u-värden. Viktigt att tänka in solskydd för att undvika övertemperaturer på sommaren.

Fuktsäkert

Fuktsäkert

Med en diffusionsöppen konstruktion av cellulosaisolering kan klimatskalet andas och ger ifrån sig fukt om den relativa luftfuktigheten är för låg och tar åt sig fukt om den är för hög. Lösningen ska vara lufttät för att få en energieffektiv byggnad.

Solceller

Solceller

Komplettera med solceller för att göra din lösning än mer klimatsmart. Kopplar du även på batterilagring kan du vara fri från elnätet och bli ett nollenergihus.

Klimatskal

Klimatskal

Vårt klimatskal ger låga värmeförlusttal. Med konceptet minimerar du köldbryggor och säkerställer lufttäthet på kritiska punkter.

Vitvaror

Vitvaror

Energieffektiva vitvaror

Blandare

Blandare

Blyfria och snåla blandare

Bygga med sunda material

Vi använder nästan uteslutande återvinningsbara naturmaterial vars framställning förbrukar så lite energi som möjligt. 

Ett miljösmart trähus är bra både för inomhusmiljön och för omvärlden. Med trä från insida och ut blir huset miljövänligt på riktigt då träet binder koldioxid under trädets tillväxperiod och lagras så länge huset står. Inga utsläpp!

Livscykelanalysen för vår produkt visar att våra hus belastar miljön avsevärt mindre än traditionella hus. Om du följer XNvillans koncept har du ett hus som uppfyller Energiklass A eller B enligt Boverkets kriterier och kan därmed ansöka om Grönt Bolån! Du har också möjlighet att certifiera ditt hus hos Miljöbyggnad.

 

Fördelar med vårt miljövänliga sätt att bygga

Cellulosaisolering

Cellulosa är ett miljövänligt och tätt material som isolerar effektivt tack vare de enastående låga inre luftrörelserna (naturlig konvektion) i cellulosan. Det bidrar även till bra isoleringsvärde, värmemotstånd och ljudisolering samt att det brinner inte utan förkolnar och skyddar konstruktionen och dig. 

Cellulosaisolering som är en återvunnen produkt är ett självklart val för oss, då det krävs cirka 8 gånger mer energi att framställa mineralull än cellulosaisolering. Detta bidrar till att våra hus andas, och risken för fukt- och mögelskador är obefintlig då konstruktionen kan torka åt båda håll

Diffusionsöppet

Ett behagligt inomhusklimat uppnås när ett hus ”andas” och fuktigheten ligger relativt jämnt på 50%. Vi har valt bort en diffusionstät konstruktion med plastfolie och mineralullsisolering, och använder istället en diffusionsöppen ångbroms tillsammans med cellulosaisolering. Cellulosa är en naturlig träprodukt som fungerar som en fuktbuffert - ger ifrån sig fukt om den relativa luftfuktigheten är för låg och tar åt sig om den är för hög. Denna process sker helt naturligt eftersom alla naturmaterial eftersträvar jämnvikt.

Miljömärkta hus

Vi strävar alltid mot att våra hus uppfyller de krav och kriterier som de olika certifierings- och miljöbedömningssystemen har, exempelvis Svanen, Basta och Sunda hus. Vi möter även de krav som Miljöbyggnad, som ägs och utvecklas av Sweden Green Building Council, har. Det är en svensk miljöcertifiering som verkar för bra miljöer att leva, arbeta och leka i. Miljöbyggnad gör noggranna byggnadskontroller där olika mätinstrument säkerställer energianvändning, innemiljö och material för att byggnaden ska vara bra för dig och miljön.

Livscykelanalys (LCA)

LCA är en metod för att bedöma och redovisa miljöpåverkan. Vi har gjort en livscykelanalys på vårt klimatskal vilket visar att vi binder mer koldioxid än vi förbrukar, vilket är helt unikt bland hustillverkare.

Läs vår katalog om fördelarna för att få veta mer.

Sunda hus

Som seriös leverantör är det vårt ansvar är att se till att du får ett genomtänkt hus, med allt vad det innebär i fråga om rätt material och ett hälsofrämjande tänkande. Vi gör rätt från början, så att du och din familj kan känna er trygga.

 • Värmeskydd på vintern Värmeskydd på vintern
 • Skydd mot hetta på sommaren Skydd mot hetta på sommaren
 • Bullerskydd Bullerskydd
 • Diffusionsöppenhet Diffusionsöppenhet
 • Lufttäthet Lufttäthet
 • Bra inomhusklimat Bra inomhusklimat
 • Brandskydd Brandskydd
 • Hållbart och miljövänligt Hållbart och miljövänligt
Allergivänliga hus

Allergivänliga hus

I XNvillans hus består väggar och tak av trämaterial inifrån och ut, vilket är ett naturligt material som inte avger några emissioner alls. Genom att husen har FTX-system filtreras pollen, kvalster och andra astmaframkallande och skadliga ämnen bort. Detta skapar ett hälsosamt inomhusklimat, som lämpar sig väldigt väl ifall man är allergiker.

Vad är ett Lågenergihus?

Lågenergihus är ett samlingsbegrepp för byggnader
som använder 25% mindre energi än vad byggnormen kräver. 

I Passivhusen minimeras värmeförlusten tack vare ett lufttätt klimatskal, minimerade köldbryggor, rätt val av fönster samt dörrar samt ett  FTX-systemet. Samma system är passivhusets hjärta. Det fördelar inomhusluften på ett energieffektivt sätt, och tack vare det behövs oftast ingen element. Den naturliga uppvärmningen från de boende, passiv solvärme samt elapparater räcker nästan alltid för att en lämplig temperatur ska kunna bibehållas

Nollenergihusen måste vara helt klimatneutrala. De får med andra ord inte lämna något som helst avtryck på miljön. I grund och botten kan passivhus räknas in som nollenergihus, så länge de uppfyller FEBY:s krav vill säga.

Bäst i klassen är plushusen, som förbrukar mindre energi än vad de tillverkar. Solpaneler och andra miljövänliga alternativ är mycket vanliga inom plushus-svängen.

Olika typer av lågenergihus

Passivhus

Ett passivhus är enkelt förklarat ett energisnålt hus som återanvänder energi istället för att låta den gå förlorad. För att få till ett passivhus krävs tittar man bland annat på husets placering i förhållande till väderstreck, antal fönster och sammanlagda ytor i huset.

Vi är certifierad passivhusdesigner och hos PHI (Passivhusinstitutet) finns det över 20.000 byggda passivhus som referens och ett certifieringssystem med allt från byggkomponenter till projektörer. Vi är även medlem i Feby (Forum för Energieffektivt Byggande), vilket är den svenska tolkningen för hur passivhus ska byggas.

Nollenergihus

För att klassas som ett nollenergihus ska byggnaden, utöver att uppfylla kraven för ett passivhus, inte använda mer energi under året än vad som själv tillförs. Energitillförseln kan då vara genom solvärme, värmepump och solceller.

Plusenergihus

Även här ska en byggnad först uppfylla kraven för ett passivhus, men sedan i motsats till nollenergihus är plusenergihus en byggnad som producerar mer energi än vad det gör av med.

Minienergihus

Ett minienergihus byggs med något lägre krav än passivhus. Detta gör att man är friare i den arkitektoniska formgivningen och kan göra tex vinkelhus med utstickande delar.

Forum för Energieffektiva Byggnader FEBY har tagit fram en kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus.

Energisparhus

Passivhusinstitutet har tagit fram klassen Energisparhus. På hus i denna klass ställs inte lika höga krav avseende värmebehovet. Missar man gränsvärdet på 15 kWh/m2år på grund av utformningen, klimatet eller storleken men jobbar med lika hög kvalitetssäkring, kan man fortfarande få ett internationellt certifikat av PHI som då heter energisparhus. Detta ger byggare i kallare klimat möjlighet att hålla hög kvalitet, att gå framåt i utvecklingen och att tänka nytt inom energibesparande byggande, utan att för den skull behöva försköna verkligheten.

Hur ett passivhus fungerar

Hur ett passivhus fungerar

Passivhusen är mycket strategiskt byggda då väldigt lite energi går till spillo. Men ibland räcker inte den naturliga värmen, Här är de vanligaste uppvärmningstyperna:

Passiva, eller inbyggda uppvärmningsåtgärder:
Direkt solinstrålningsvärme: Solen värmer hela huset, i synnerhet det fönsterparti som placerats i söderläge. FTX-systemet: Ser till att värmen återvinns i hela passivhuset. Det välisolerade luftskalet: Bidrar till att värmen återvinns, dvs. inte försvinner.

Aktiva uppvärmningsåtgärder:
Värmepump: braskamin, fjärrvärme, bergvärme, solceller, solvärmare mfl: Bidrar med energi när passivhusets eget system inte räcker till.

Bygga miljösmart

Bygga miljösmart

Hur tänker vi om att bygga miljösmart?

Ta reda på mer