Bygga miljösmart

Bygga miljösmart

Miljösmarta hus
på riktigt

Miljösmarta lågenergihus är, väldigt enkelt förklarat, ett boende byggt med miljön nu och i framtiden i omtanke. Det är ett boende byggt med ekologiska, hållbara material och med klimatmarta funktioner.

Att bygga miljösmart lågenergihus har stora fördelar - nu och i framtiden.

Att bygga miljösmart lågenergihus har stora fördelar - nu och i framtiden.

Till att börja med vill vi avfärda eventuella tankar om att miljösmart boende är dyrt. Det är det inte. Visst kan byggprocessen upplevas som dyr, men det är pengar du tjänar in sen när huset väl är färdigt. Redan vid ritbordet sparas de första framtida slantarna in när du och arkitekt ser till att huset i sig har en bra placering, likaså fönster, dörrar och ventilation, som gör boendet energismart.

En XNvilla håller alltid hög standard och kvalitet, både avseende material och prestanda, och är Co2 neutralt. Det är alltså ingen underdrift att vi ser till att ditt boende har bästa möjliga klimatskal för att driftkostnaden ska hållas låg som möjligt. Det finns sedan möjlighet att göra tillval, som exempelvis solenergi, som gör ditt hus ännu mer energismart.

Ekologisk hållbarhet

De flesta mänskliga aktiviteter är beroende av naturresurser. För att långsiktigt kunna försörja jordens medborgare så måste vi hålla oss inom de ramar som tillgången på naturresurser sätter. 

  • Lågt specifikt värmebehov
  • Provtryckning av huset 
  • Behovsstyrd ventilation med maximal värmeåtervinning.

Genom det får du ett hus med mycket låg energianvändning, kraftigt minskade utsläpp av Co2, spar på naturresurserna och får förnybar energi.

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar inom byggandet av bostäder om att skapa fysiska miljöer där människor trivs och mår bra. Detta uppnår man genom:

  • Giftfria material
  • Gott inomhusklimat med låg solvärmelast, jämn temperatur på alla klimatskalytor inne, ingen kallras, klimatskal utan köldbryggor
  • Bra dagsljus
  • Bra ljudklass
  • Radonskyddat
  • Fuktsäker projektering

Detta ger huset en sund och frisk inomhusmiljö, hög kvalité på boende, låga driftkostnader, högt fastighetsvärde, trygg energiförsörjning och låga ”inbyggda” risker.

Ekonomisk hållbarhet

80% av livscykelkostnader av en byggnad orsakas av energianvändning och underhåll. 18% är själva byggkostnader och 2% är rivningskostnader. Den ekonomiska utmaningen ligger i den långsiktiga satsningen, där man ser att en investering i både planering och byggskede lönar sig i brukarfasen.
Exempelvis så är livscykelkostnaden för ett lågenergihus lägre än för ett ”standardhus”, vilket beror på energikostnaden är en så dominerande kostnadspost i standardhuset.

Det finns så mycket att berätta om varför just valet av ett miljösmart lågenergihus är bra. Hör gärna av dig så berättar vi mer.

Noll kronor i drift

Husets konstruktion påverkar boendekostnaden i hög grad. Vi har din ekonomi för ögonen och ser till att ge dig ett hus som ger dig mycket låga driftkostnader. Tack vare energisnåla konstruktioner och tillval av rätt energisystemlösning kan du dessutom få ett hus som nära nog gör dig oberoende av köpt el.

Energisnålt och högeffektivt

Energisnålt och högeffektivt

XNvillans hus är extremt energisnåla tack vare klimatskalet och en högeffektiv ventilation. Den cellulosaisolering vi använder har därtill ingen naturlig konvektion (luftrörelser) och bidrar på så vis till energisnålheten, eftersom stillastående luft isolerar bättre än luft som rör sig. Med cellulosaisolering fyller man de minsta hålen och springorna och resultatet blir en isolering helt fri från skarvar, glipor och köldbryggor.

Oberoende av elbolag

Vi har systemlösningar som innebär att du kan göra dig i princip oberoende av köpt el. Varje system anpassas efter just ert behov och era möjligheter. Du kan exempelvis välja vattenmantlad ved- eller pelletkamin (varmvatten och uppvärmning), solfångare (varmvatten och uppvärmning) eller solceller (elproduktion).

Högt andrahandsvärde 

Oavsett om du väljer att bo i ditt hus i fem eller femtio år är vi säkra på en sak: Energisnåla och sunda hus kommer alltid att ha ett högre andrahandsvärde än ett standardhus. En genomtänkt konstruktion är en investering på så många sätt. I den egna hälsan och komforten, i miljön, i den kortsiktiga ekonomin och i den långsiktiga. Det lönar sig att ta rätt beslut från början.

Finansiering av en XNvilla

En XNvilla är en god investering med stor återbetalningsförmåga tack vare den låga energiförbrukningen. Ett sunt lågenergihus får också ett framtida mervärde.

Nordea i Jönköping har tillsammans med XnVillan tagit fram ett erbjudande som ska underlätta under hela byggprocessen. Är du intresserad? Läs mer här.