Hållbarhet

Hållbarhet

På XNvillan arbetar vi medvetet och långsiktigt med hållbarhet. Vi ser det som vår uppgift att bygga framtidens hus. Hus och hem som håller för människor i många generationer. Vi vill att framtiden ska se tillbaka på oss som ett företag som tog ansvar och gjorde bra saker, både för människan och jorden.

Produktion

Produktion

Vår produktion ska vara anpassad för så lite klimatpåverkan som möjligt. De material vi använder ska vara klimatneutrala i största möjliga mån.

Ett hållbart hus

Ett hållbart hus

Vi har som målsättning att de hus vi levererar ska hålla Energiklass A enligt Miljöbyggnads rekommendationer.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Vi och våra anställda ska arbeta medvetet för att skapa en hållbar arbetsmiljö där den fysiska och sociala miljön ska vara anpassad för ett gott arbetsklimat.

Samhällsutveckling

Samhällsutveckling

Vi vill vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle där naturen påverkas så lite som möjligt. Att bygga hållbara hus är en viktig del i det globala miljöarbetet.

Vad är hållbarhet för oss

Vi ska minska vår energianvändning och erbjuda våra kunder hållbara, attraktiva och miljömedvetna hus där och människor trivs och vill vara.

XNvillan ska vara en mycket attraktiv arbetsplats och medarbetare ska ges möjlighet att utvecklas.

XNvillan ska vara en attraktiv husleverantör med nöjda kunder som är väl informerade om och aktivt bidrar i arbetet mot en hållbar utveckling. Vi agerar ärligt i relationen med våra kunder.

Vi ska leverera en god avkastning och ställa höga hållbarhetskrav på samarbetspartners och leverantörer. Vi ska erbjuda en trygg arbetsplats i och kring våra byggen.

Långsiktiga mål och utveckling

Från och med år 2025 ska den el som XNvillan köper vara fossilfri och så långt som
möjligt vara förnybar, ursprungsmärkt och närproducerad.

XNvillan ska genomföra en årlig uppföljning med alla kunder med fokus på trivsel, utveckling och hållbarhet.

XNvillan eftersträvar en jämn könsfördelning i hela organisationen.

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

XNvillans verksamhet bidrar till måluppfyllelse av flera av de globala hållbarhetsmålen antagna av FN:s medlemsländer, den så kallade Agenda 2030. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål som gör att vi uppnår en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

På XNvillan håller vi nu på att analysera och ta fram vilka mål vi ska lägga vårt fokus på och hur vi ska arbeta för att driva dessa framåt. Vi ser med glädje på uppgiften och möjligheten till att kunna bidra till en bättre värld.