Vår konstruktion

I både väggar och tak är det trämaterial inifrån och ut. Naturliga och sunda material
som inte avger några skadliga emissioner, faktiskt inga emissioner alls. 

Vår konstruktion fylls med cellulosa

Vår konstruktion fylls med cellulosa

Dessa naturliga material hjälper till att skapa ett väldigt sunt och hälsosamt inomhusklimat som lämpar sig väldigt väl om man är allergiker. Då vi tillbringar mer än 90% av våra liv inomhus är sundheten en viktig faktor för att leva ett långt och hälsosamt liv.

Yttervägg

Den utvändiga gipsskivan har ersatts med en 22 mm träfiberskiva. Skivan har väldigt goda isolerande egenskaper kombinerat med en väldigt hög värmelagringskapacitet. Detta i kombination med cellulosaisoleringen bidrar till att göra konstruktionen värmetrög, det vill säga att huset håller sig svalare på sommaren och varmare på vintern. skivan bryter även köldbryggan och skyddar konstruktionsvirket. Bakom skivan fylls utrymmet mellan de 300mm tjocka lättreglarna med cellulosaisolering.

På insidan av reglarna har den traditionella plastfolien ersatts av en ångbroms. Ångbromsen är diffusionsöppen fast lufttät vilket gör att huset kan ”andas”. Rätt byggda diffusionsöppna konstruktioner drabbas aldrig av fuktskador då ångbroms är med tejpade skarvar ett helt lufttätt skikt. På reglarna spikas en glespanel på 28x70 mm som fungerar som installationsskikt och på det spikas 17 mm råspont. Därefter kläs råsponten med 13 mm gipsskivor eller interiörpanel.

Panel

Spikregel

Isolerande utv. skiva

Cellulosaisolering

Lättregel

Syll

Hammarband

Bärlina

Ångbroms

Installationsregel

Råspont

Gipsskiva

Yttervägg

Gipsskiva

Råspont

Isolering

Regel

Syll

Gipsskiva

Innervägg

Innervägg

Våra innerväggar är uppbyggda av en regelstomme med trä och lika ytterväggarna beklädda med både 17 mm råspont och 13 mm gips. Detta ger en stabil och gedigen känsla, att hänga upp en TV eller tavlor kräver inga plugg eller kortlingar. För att förbättra ljuddämpningen ytterligare isoleras de med 45 mm celulosaisilering i skivor.

Snedtak/parallelltak

Även takkonstruktionen har utvecklats för att möta framtidens höga krav på energieffektivitet, fuktsäkerhet och brandsäkerhet. Här ersätts den traditionella takpappen med, en modern underlagstakduk som är helt vind- och vattentät samt diffusionsöppen. Duken läggs på råsponten precis som vanligt. Under råsponten däremot har luftspalten tagits bort för att möta samhällets krav på fuktsäkerhet och energieffektivitet. Hela utrymmet mellan den utvändiga råsponten och den invändiga ångbromsduken fylls med 440 mm cellulosaisolering. Detta motsvarar ett U-värde på 0,09.

Gipsskiva

Glespanel

Ångbroms

Cellulosaisolering

Takstol

Läkt

Råspont

Takpapp

Snedtak

Lär dig mer om cellulosa
och vår konstruktion

I vår katalog om fördelar med vårt koncept kan du lära dig mer om vårt sätt att konstruera.

Ladda hem katalog