Vår produktion

Vår produktion

Nästan alla XNvillan-hus tillverkas i vår fabrik i Falkenberg där vi bygger våra huskomponenter i block. Här har personalen lång erfarenhet av att bygga klimatsmarta stommar och väggblock fyllda med cellulosa som isolering.

Ett gediget hantverk

Ett gediget hantverk

Uppförandet av ett miljösmart lågenergihus ställer höga krav på fackkunskap och kvalitetssäkring, från beräkningar till själva utförandet. I vår fabrik har vi specialkompetens inom energieffektivt byggande och kan anpassa konstruktionen till de krav och normer som gäller för dagens och framtidens miljösmarta lågenergihus.

Det finns ett tydligt flöde i vårt produktion ända från att materialet levereras till att de färdiga blocken finns redo för transport till byggplatsen. Här ser du alla de olika stegen i vårt flöde.

1. Råvaror levereras från sågverk till fabrik på täckta bilar för att undvika vatten/väta.

dot

2. Lossas och körs in på virkeslager där det kontrolleras och fukttestas.

dot

3. Reglar kapas för var vägg till en exakt längd och eventuella hak för balkar görs.

dot

4. Reglarna packas vägg för vägg på vagn som körs in i produktionshallen

dot

5. Regelverket läggs ut ut och spikas samman efter ritning från konstruktören.

dot

6. Utsidan görs färdig med fasadskiva och panel.

dot

7. Väggen vänds och insidan görs klar med ångbroms, el-dosor och råspont.

dot

8. Väggen lyfts bort till fönstermontaget och fönster samt altandörrar monteras med drev och lufttäthetstejp.

dot

9.Väggar packas och köra till isoleringen där de fylls med cellulosa.

dot

10.Väntan på kallager för transport till byggplats.

Säkra transporter

Vi lägger stor vikt vid att alla delar i kedjan av ett husbygge fungerar på bästa sätt.

Från vår fabrik transporteras de färdiga blocken på täckta lastbilar direkt till tomten där huset ska byggas. På så vis minimerar risken för att blocken utsätts för fukt och skador. Vi strävar alltid efter så optimal packning som möjligt så att arbetet och logistiken på byggplatsen
kan fungera utan problem, dessutom minskar det vår miljöpåverkan.

Från skiss, produktion, till färdig villa

Från skiss, produktion, till färdig villa

Följ familjens Dahlskogs väg från fabriken till färdigt hus

Text