22 juni 2021

Gårdsbyggnad i Lund

Under våren 2021 levererar vi ett arkitektritat 3-vånings hyreshus till centrala Lund. Ett spännande och unikt projekt helt anpassat för platsen. Fasad och yttertak beklädes med skiffersten och trapphuset med perforerad sinuskorrugerad bruneloxerad plåtfasad.

Gårdsbyggnad i Lund