3 juli 2020

Xnvillan firar 10 år!

2010 grundades XNvillan av oss, Martin Erixon och Patrik Nyhlén. Vi grundade företaget för att vi ville ge alla människor möjligheten att bygga sitt drömhus och samtidigt ta sitt miljöansvar genom att bygga för framtiden med ny teknik och nya material.

Xnvillan firar 10 år!

Efter 10 år ligger vi fortfarande i framkant vad gäller miljösmart byggande och sund boendemiljö. Att använda med naturliga material som cellulosa och råspont i väggar var och är ännu självklart för oss. 

Under åren har vi utvecklat vårt konceptet med passivhus, nollenergihus, energisparhus, fritidshus, hyreshus, HVB-hem och LSS boenden. Alla koncept med samma grundtanke, hållbart och miljösmart.

Nu är det år 2020 och vi sammanfattar de första 10 åren som mycket spännande och givande. Vi ser fram emot 10 nya år och ska även då ligga i framkant vad gäller sunda och naturliga hus med miljösmarta och hållbara material.

Med vänlig hälsning

Martin och Patrik